Pocta české památkové péči - ocenění Opera historica 2019

Správa Státního zámku Kratochvíle převzala ve Španělském sále Pražského hradu prestižní ocenění za péči o kulturní dědictví České republiky a za historickou obnovu objektu "OPERA HISTORICA 2019".

Ocenění bylo uděleno Národnímu památkovému ústavu za dlouholetou, vysoce odbornou obnovu areálu zámku Kratochvíle. Obnova byla realizována v jednotlivých etapách nepřetržitě po dobu třiceti let. Projekt obnovy, který byl uskutečňován pod názvem "Renesance renesance", řešil komplexní obnovu po jednotlivých partiích zámeckého areálu. V závěru osmdesátých let dvacátého století byla zahájena obnova a historická rekonstrukce zámecké zahrady včetně vodního příkopu a všech částí předzámčí se vstupní věží, bezprostředně po "Sametové revoluci" byly zahájeny práce na záchraně zámeckého kostela. V několika etapách následovaly práce na restautrování nástěnných maleb ohradních zdí, zahradních pavilónů. Samostatným a nesmírně náročným úkolem byla restaurátorská obnova renesanční vily. Projekt "Renesance renesance" vyvrcholil vznikem nových interiérových instalací, které vrací zámecký areál době, ve které jej na přelomu 16. a 17. století užívali poslední Rožmberkové.

Z rukou generální ředitelky Národního památkového ústavu a předsedkyně odborného kolegia  Ing. arch. Naděždy Goryczkové ocenění převzal kastelán zámku Kratochvíle.