Květná zahrada v Kroměříži

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Počet stran:

57

ISBN:

978-80-87231-32-6

catalog Tištěná verze

30 Kč

skladem

Koupit

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, založená v druhé polovině 17. století olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteinu-Castelkorna (1664 – 1695), je jedinečným příkladem přelomové fáze vývoje evropského zahradního umění. Na jedné straně její kompoziční rozvržení vychází ještě z tradice pozdně renesančních italských zahrad, na straně druhé se snaží do sebe pojmout nové prostorové cítění právě se rodícího francouzského barokního klasicismu. Toto spojení a míra zachování původního kompozičního záměru činí Květnou zahradu zcela ojedinělou v širším evropském i světovém kontextu. Po svém založení sloužila ryze okrasným účelům jen poměrně krátkou dobu. S postupným rozkvětem druhé kroměřížské biskupské zahrady pod zámkem přebírá Květná zahrada funkci produkční kuchyňské zahrady. I díky tomu zůstala téměř nezměněna jak unikátní architektonická složka (zahradní pavilon, arkádová galerie aj.), tak hlavní vegetační část kompozice – vysoké tvarované stěny. Důležitým dokladem o vzhledu zahrady v době založení je dochovaný soubor grafických listů vydaných v roce 1691. Existence těchto rytin, zobrazujících dobový vzhled jednotlivých částí zahradní kompozice, byla ve 20. století jedním z podnětů snahy vrátit zahradě její původní raně barokní podobu a lesk.

V současné době byla ukončena třetí etapa obnovy zahrady financovaná za pomoci fondů EU. V rámci projektu nazvaného Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži je dnes v Květné zahradě realizována také řada edukačních a populárně naučných aktivit určených široké veřejnosti. 

Publikace je dostupná ve všech jazykových mutacích v pokladně Květné zahrady.