Památky jižních Čech 2

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

192

ISBN:

978-80-85033-24-3

catalog Tištěná verze

200 Kč

Rozebráno

Druhý svazek sborníku Památky jižních Čech mapuje dění v  památkové péči v posledním několika letech, upozorňuje na významné akce obnovy památek, nabízí ale také hlubší odborné studie o různorodém památkovém fondu jižních Čech. Několik studií si všímá unikátního areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, svazek obsahuje též ikonografický rozbor nástěnných maleb dientzenhoferovského kostela v Opařanech, studii o proměnách památkového pohledu na hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, texty o průzkumech a restaurování fasád venkovských zámků a další témata doplněná velkým množstvím převážně barevných fotografií.

Obsah:

Martin Gaži / Editorial

Tutelae memoria

 • Roman Lavička / Hřbitovní zeď v Albrechticích nad Vltavou. Zrcadlo památkové péče druhé poloviny 20. století 
 • Jan Müller / O malíři a restaurátorovi Tomáši Peterkovi (1882–1962) 

Studia

 • Milan Hlinomaz / Heraldika kláštera Vyšší Brod. K jubileu 750. výročí založení cisterciáckého opatství 
 • Jiří Franc / „Pohlédne-li na mě Bůh, rozkvetu“. K emblematice obrazu Pětisté výročí založení cisterciáckého kláštera Vyšší Brod 
 • Jana Kunešová, Martin Mádl / Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech 
 • Veronika Babická,  Michaela Špinarová, Jan Müller / Zámek Červený Újezdec
 • Jarmila Hansová, Vlastislav Ouroda, Veronika Babická / Kamenný domek v areálu čížkrajické tvrze 

Relationes

 • Zdeňka Prokešová / Záchranný archeologický výzkum na zámku Červená Lhota 
 • Danuše Thimová / Konzervace fasád tvrze ve Vlksicích 
 • Josef Masaryk / Obnova bývalé kovárny a ledárny v areálu českokrumlovského zámku 
 • Daniel Šnejd / Nález dymné jizby v domě č.p. 15 v Hořicích na Šumavě 
 • Milan Hlinomaz, Jan Škoda / Dosud neznámý náhrobník ve vyšebrodském klášteře  
 • Zuzana Vaverková / Italská inspirace na zámku Hluboká k předlohám a restaurování luceren před vstupním mostem 
 • Kateřina Cichrová, Vladimíra Lipská, Martin Zmeškal / Restaurování rokokových saní
 • na zámku Český Krumlov 
 • Kateřina Cichrova / Tapiserie Hostina u Kalypso na zámku Jindřichův Hradec a její restaurování 

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat