Památky jižních Čech 10

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

192

ISBN:

978-80-85033-91-5

catalog Tištěná verze

248 Kč

skladem

Koupit

248 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Desáté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Přehledová studie v úvodním oddílu se zabývá proměnami stavu venkovské architektury v demokratických společenských podmínkách a navazuje na výstavní projekt 30 let památkové péče po pádu železné opony.

Další studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména českobudějovické Zlaté stoky, kanálu, který napájel městské rybníky od roku 1520 do poloviny 20. století. Podrobné studium vzniku, funkce a dalšího užívání nevelkých barokních lázní Elbančice na severu Táborska přináší zcela nové informace venkovských aktivitách rodu Khünburgů v 17. až 19. století. V sedmdesátých letech 20. století zde vzniklo jedno z venkovských center alternativní kultury. Další ze studií konfrontuje informace získané průzkumem náhrobků na židovském hřbitově v Dubu u Prachatic s údaji zachycenými v archivních pramenech, vytváří tak plastický obraz jedné z důležitých židovských komunit českého jihu. Novou interpretaci stavebního vývoje poutního místa Klokoty u Tábora a jeho společenských souvislostí zahrnuje studie, která názorně představuje jednotlivé fáze podoby areálu na 3D vizualizacích. Při opravě střechy kostela v Kájově byla z věžní makovice vyjmuta schránka s historickými dokumenty a devocionáliemi z let 1691–1692, interpretuje se zde obsah i souvislosti tohoto nálezu.

Kratší texty se věnují aktuálnímu dění v památkové péči na jihu Čech. Upozorňují na pozůstatky raně novověkého popraviště u Rožmberka nad Vltavou či průběh a výsledky archeologických výzkumů studny ve sklepeních hradu Landštejn. Stranou nezůstávají stavební obnovy poutního kostela v Kájově, pozdně středověké solnice v Českých Budějovicích a barokní fary v Čakově. Jsou zde též sumarizovány výsledky stavebněhistorického průzkumu jednoho z měšťanských domů v Českém Krumlově po jeho nedávném požáru. Ve výběru nejzajímavějších kulturních památek nově prohlášených v roce 2018 se objevil kostel Svaté Rodiny a činžovní dům v Českých Budějovicích, areál vily Augusta Zátky v Libníči, kamenný inundační most v Mirovicích  a soubor dvou kamenných mostů ve Stráži nad Nežárkou.

Obsah:

Tutelae memoria

 • Pavel Hájek / Památkový fond jižních Čech v posledních třech desetiletích I.

Studia

 • Daniel Kovář, Ladislav Langwail / Zlatá stoka v Českých Budějovicích. Půl tisíciletí od vzniku umělého napájecího kanálu pro městské rybníky
 • Jarmila Hansová / Barokní lázně Elbančice a co po nich zbylo
 • Iva Steinová / Židovský hřbitov v Dubu U Prachatic
 • Martin Gaži, Roman Lavička / Vznik a rozvoj barokního poutního místa Klokoty u Tábora
 • Zdeňka Prokopová / „Kájovská Matko milosti, mor, drahotu odvrať od nás!“ Nález barokních dokumentů a devocionálií ve věži poutního kostela v Kájově

Relationes

 • Daniel Kovář / Povážlivý stav raně novověkého popraviště u Rožmberka nad Vltavou
 • Zdeňka Kolářová / Studna ve sklepení hradu Landštejn. Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu
 • Alena Vinařová / Obnova pláště a krovu poutního kostela v Kájově
 • Naděžda Pálková, Jiří Havlice / Průzkum a obnova solnice v Českých Budějovicích
 • Václav Hájek / Obnova čakovské fary
 • Michaela Špinarová, Jiří Bloch / Dřevěná rámová konstrukce v českokrumlovském měšťanském domě. K průzkumu v Rooseveltově ulici čp. 29 po požáru
 • Jana Štorková / Kulturní památky nově prohlášené v roce 2018

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat