Památky jižních Čech 1

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

176

ISBN:

978-80-85033-13-7

catalog Tištěná verze

189 Kč

Rozebráno

Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu otevírá ediční řadu nazvanou v balbínovském duchu Miscellanea prvním svazkem publikace Památky jižních Čech. Záměrem vydavatelů je, aby se tato řada publikací stala pravidelnou platformou ke sběru a vyhodnocování poznatků o nesmírně různorodém jihočeském památkovém fondu. Památkáři se při své práci setkávají s informacemi viditelnými mnohdy pouze krátce v průběhu obnovy či dokonce zanikajícími, často jsou objevovány dosud neznámé skutečnosti a kulturní dědictví tak může být nahlíženo ve stále nových a nových zorných úhlech. Dokumentace, vyhodnocování a sdílení těchto poznatků s veřejností patří k základním povinnostem práce každého dobrého památkáře.

Publikační platforma Památek jižních Čech je otevřena všem, kteří se odborně dotýkají památkového fondu na území Jihočeského kraje, a to v širokém rozmezí od reflexe kulturní krajiny, přes archeologii a architekturu až po umělecká díla a pamětihodnosti všeho druhu. Každoročně by nadále měl vycházet nejméně jeden svazek, jehož stránky budou k dispozici široké pluralitě témat a interpretací. Památky zde budou nahlíženy nikoliv dle klíče jejich momentálně vnímané "důležitosti" či "reprezentativity", nýbrž v co největší pestrosti, a to jak v mnohostranných souvislostech jejich vzniku, historických souvislostí a funkcí po dobu jejich trvání a proměn, tak prostřednictvím jejich dokumentace, udržování, ochrany a záchrany.

Obsah:

Vlastislav Ouroda / Editorial

Tutelae memoria

 • Aleš Krejčů / Půlstoletí památkové péče v jižních Čechách. K výročí první zákonné úpravy pro ochranu kulturních památek a vzniku jejího institucionálního zajištění 

Studia

 • Jiří Havlice / Sídlo nobility či refugium? Zaměření a dokumentace hradiště na Hradišťském vrchu u Kaplice 
 • Vlastislav Ouroda / Zámek v Zálší. Základní stavebněhistorické informace 
 • Jan Müller / Drobnosti k dějinám plešivecké papírny v Českém Krumlově 
 • Daniel Šnejd, Jarmila Hansová / Roubenka č.p. 12 v Zubčicích. Proměna domku pro mrzáka ve zmrzačenou památku 
 • Daniel Šnejd, Jarmila Hansová / Nález středověkého špýcharového domu v usedlosti č.p. 6 v Záluží na Českokrumlovsku 
 • Michaela Špinarová, Jarmila Hansová, Veronika Babická / Poutní kaple ve Studenci a v Rožmitále na Šumavě 
 • Vít Honys / Relikty vlivů pasovského varhanářství v barokní varhanářské produkci jižních Čech 
 • Martin Gaži / Světci na zem padlí. K historii a restaurování bočního oltáře Panny Marie Loretánské v kapli sv. Jana Nepomuckého v Horosedlech 
 • Robert Šimůnek / Pozdně středověké odpustkové desky z Kájova 

Relationes

 • Marek Ehrlich, Marie Pavlátová / Obnova naučné stezky v Terčině údolí u Nových Hradů   
 • Josef Masaryk / Obnova fasád zámku Hluboká 
 • Petr Kohoutek / Oprava střechy táborského kostela Proměnění páně   
 • Danuše Thimová / Obnova areálu mlýna v Hoslovicích   
 • Alena Vinařová / Rekonstrukce kovárny v Nových Hradech v letech 2001–2003   
 • Zdeňka Prokopová / Návesní kaple sv. Václava v Domaníně nově prohlášena za kulturní památku   
 • Dagmar Geršlová / Vodňanský obraz Panny Marie Montserratské   
 • Kateřina Cichrová / Tapiserie Kristus ochraňuje hříšníka před žádostmi světa   
 • Kateřina Cichrová / Dámská vycházková a plesová garderoba z druhé poloviny 19. století a počátku 20. století na zámku Český Krumlov 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat