Památky jižních Čech 7

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

224

ISBN:

978-80-85033-72-4

catalog Tištěná verze

250 Kč

poslední výtisky

Koupit

250 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Sedmé pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Do úvodní části byly – jako již tradičně – zahrnuty texty dokumentující historii památkové péče v daném regionu, všímají si peripetií úsilí o uchování neporušeného obrazu prachatických hradeb a těžkého boje o záchranu románského kostela sv. Mikuláše v boletickém vojenském prostoru. Další podrobnější studie se zabývají židovským hřbitovem v Jistebnici na Táborsku, renesančními malbami v píseckém kostele sv. Václava, pozdně barokní výzdobou knihovních sálů a letního refektáře v klášteře Vyšší Brod či architekturou vznikající v Českém Krumlově za druhé světové války. Nejrozsáhlejší text svazku poprvé komplexně vyhodnocuje stavebněhistorický průzkum letohrádku Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě. Formou 3D vizualizace je zde kupř. prezentována jeho podoba z konce 17. století, významně odlišná od tvaru, který tato ojedinělá stavba získala přestavbou po půlstoletí své existence. Nové interpretace se dostalo i koncepci Prokyšových nástěnných maleb v jeho interiéru. Další články se mj. věnují rozsáhlé revitalizaci areálu klášterů v Českém Krumlově, zahrnující velké množství průzkumů, stavebních úprav a restaurátorských zásahů, architektonickému dílu Bohumila Böhma (českokrumlovské kino, českobudějovický plavecký bazén), průzkumu a opravě čimelické hrobky Vratislavů z Mitrovic, znaku schwarzenberské sekundogenitury v prvorepublikové grafické podobě od Břetislava Štorma či nálezu nacistické a komunistické nástěnné malby v jedné z budov českokrumlovského zámeckého areálu. Informace zde najdou i ti, které zajímají nově prohlášené kulturní památky či úsilí o záchranu a restaurování širokého spektra jihočeských historických staveb a artefaktů (např. zámek Měšice u Tábora, dům Štěpánka Netolického v Třeboni, sgrafitová fasáda domu čp. 520 ve Slavonicích, kamenná kazatelna v Soběslavi či relikviář s ostatky sv. Hyppolita v Jindřichově Hradci).

Obsah:

Daniel Šnejd / Editorial 

Tutelae memoria

 • Jarmila Hansová / „Šeredná“ pultová střecha a „mimořádně krásný“ obraz prachatických hradeb. Příklad praxe státní památkové péče v letech 1924–1938 
 • Martin Gaži / Boletický kostel pod vojenskou správou. Příspěvek k poznání památkové (ne)péče o militarizovanou krajinu druhé poloviny 20. století 

Studia

 • Iva Steinová / Židovský hřbitov v Jistebnici 
 • Jan Adámek / K renesanční výmalbě kostela sv. Václava v Písku 
 • Lenka Šabatová, Daniel Šnejd, Michaela Špinarová / Letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě 
 • Martin Gaži / Výzdoba knihovny a letního refektáře ve vyšebrodském klášteře druhé poloviny 18. století 
 • Jan Müller / Národněsocialistická architektura v Českém Krumlově: 1939–1945 
 • Jan Müller / Architekt Bohumil Böhm a jeho českokrumlovské kino Družba 

Relationes

 • Marie Pavlátová, Jiří Olšan / Krajinářský park v Červeném Dvoře 
 • Roman Lavička, Ludmila Ourodová-Hronková, Danuše Thimová, Dagmar Geršlová / K rehabilitaci areálu klášterů v Českém Krumlově
 • Daniel Kovář / Heraldické připomínky rodu Klariců ve výzdobě českobudějovické architektury 
 • Martin Zeman / Obnova a průzkum rodinné hrobky Vratislavů z Mitrovic v Čimelicích 
 • Jarmila Hansová / Dvě tváře diktatury pod jednou střechou. Nálezy nástěnných maleb propagujících NSDAP a SNB v areálu českokrumlovského zámku 
 • Eva Erbanová / Plavecký stadion v Českých Budějovicích 
 • Jaroslav Exner / Umělecká výzdoba lhenické základní školy 
 • Vojtěch Storm / Znak orlické linie rodu Schwarzenbergů 
 • Roman Lavička, Alena Vinařová, Dagmar Geršlová / Z nejvýznamnějších oprav a restaurování kulturních památek na jihu Čech 
 • Jana Štorková / Výběr z kulturních památek nově prohlášených v roce 2015 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat