Památky jižních Čech 9

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-85033-88-5

catalog Tištěná verze

250 Kč

skladem

Koupit

250 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Deváté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Do úvodní části byly tradičně zahrnuty texty dokumentující historii památkové péče v daném regionu. První z nich si všímá zániku předměstí při otavských březích v Písku (Rybářská ulice, Portyč), jehož poetickou atmosféru zachytil v roce 1944 film Václava Kršky Kluci na řece. Studie interpretuje motivaci k rozsáhlým demolicím a proměny plánů moderních sídlišť. Druhý text interpretuje českokrumlovské stavební aktivity v druhé polovině 20. století a jejich dopad na péči o městskou památkovou rezervaci.

Další podrobnější studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména památek vojenské historie habsburské monarchie na Písecku, a to včetně vojenských hřbitovů, hrobek a pomníků. Další ze studií konfrontuje informace získané průzkumem náhrobků na židovském hřbitově v Radeníně na Táborsku s údaji zachycenými v archivních pramenech, vytváří tak plastický obraz jedné z důležitých židovských komunit českého jihu. Objevem pozůstatků renesanční zámecké kuchyně ve vimperském Horním zámku se zabývá text, který podrobně analyzuje část zachovaných konstrukcí a zamýšlí se nad možným druhotným využitím kuchyňského tepla pro temperování dalších zámeckých prostor.

Kratší texty podávají informace o archeologickém výzkumu vimperského zámeckého areálu v letech 2016–2018 či nálezu pozdně středověké výzdoby na bráně usedlosti v Horním Třeboníně na Českokrumlovsku. Metodicky pojaté úvahy se týkají možností obnov zaniklých roubených usedlostí na Šumavě (zejména Volarsku a Stašsku) a vlastnostmi tradičních šindelů ve srovnání s jejich nově nabízenými typy.

Mezi nejdůležitější průzkumové a restaurátorské akce, které byly realizovány na jihu Čech v posledních letech, byly vybrány středověké malby na fasádě kostela ve Strýčicích, pozdně barokní nástěnné malby v interiéru měšťanského domu v Prachaticích, divadlo z poloviny 19. století na Novém zámku v Nových Hradech, soubor historických okenních výplní na zámku Komařice, mozaika na průčelí poutního kostela v Klokotech, barokní oltář sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech a pozdně gotický obraz Panny Marie Sepekovské. Ve výběru nejzajímavějších kulturních památek prohlášených v roce 2017 se objevil plavecký stadion v Českých Budějovicích, fara v Soběslavi, roubený dům v Blatné, měšťanský dům ve Chvalšinách, hostinec v Dobrši, mosty v Soběslavi a Chlebově, kamenné sochy světců ve Lnářích a v Cepu, výklenková kaple v Majdaleně, kamenná boží muka u vesnic Šejby a Maletice, kámen republiky v Novém Vojířově a kovaný hřbitovní kříž v Jindřichově Hradci.

Obsah:

Daniel Šnejd / Editorial

Tutelae memoria

 • Martin Gaži / Modernizace Písku, zánik Portyče a památková péče v socialistických koncích
 • Jan Müller / Půlstoletí stavební kultury v Českém Krumlově: 1945–1995

Studia

 • Martin Zeman / Památky vojenské historie podunajské monarchie na Písecku
 • Iva Steinová / Židovský hřbitov v radeníně
 • Vojtěch Brož, Ivan Sámel / Znovuobjevení renesanční zámecké kuchyně v severovýchodním křídle vimperského Horního zámku

Relationes

 • Jiří Havlice / Archeologický výzkum vimperského Horního zámku a přilehlých zahrad
 • Michaela Špinarová, Jiří Bloch, Veronika Babická / Středověká výzdoba vjezdové a vstupní brány venkovské usedlosti čp. 1 v Horním Třeboníně
 • Michaela Trojáková / Zánik a obnova roubených stavebních památek na Šumavě
 • David Javorský / Nový trend v užití dřevěných šindelů na historických objektech
 • Dagmar Geršlová, Jarmila Hansová, Roman Lavička, Jan Vojtěchovský / Z nejvýznamnějších průzkumů a restaurování kulturních památek na jihu Čech
 • Jana Štorková / Výběr z kulturních památek nově prohlášených v roce 2017

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat