Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

46

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 17,84 MB

Stáhnout
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011 -2015), projekt  DF12P01OVV044: „Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“ 


Cílem této metodiky je definice nástrojů, s jejichž pomocí je možné vytvořit vhodné podmínky pro 
ochranu objektivně stanovených kulturně historických hodnot památek zahradního umění. 
Podstatnou měrou přispívá k efektivnímu naplňování požadavků ochrany kulturního dědictví 
obsažených jednak v aktuálně platné české legislativě, jednak v doporučeních formulovaných k této 
problematice ve významných mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního dědictví. 
Metodika přináší vzor praktického uplatnění řady ryze odborných výstupů a analýz v procesu 
efektivního plánování každodenní péče o tento dílčí segment nemovitého kulturního dědictví. 
Ozřejmuje nutnost specifického postupu směrem k výjimečnému konceptu památek zahradního 
umění, které sice vznikaly jako tvůrčí počin člověka, ale tyto ideální vize jsou neustále konfrontovány 
s vývojem živé, dynamicky se měnící přírodní složky v jejich kompozici. Popisuje postup, jak na 
základě objektivizovaného hodnocení jednotlivých parametrů hmotné substance i nehmotných 
hodnot památek zahradního umění vytvořit dokument definující potřebnou náplň péče a limity pro 
jejich využívání.  
Metodika dále ukazuje důležitost střednědobého a dlouhodobého plánování a především 
srozumitelné komunikace odborných názorů a zjištění s širokou veřejností s cílem zajistit dlouhodobé a stabilní naplňování konceptu trvale udržitelného rozvoje památek zahradního umění na území naší republiky.