Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

176

ISBN:

978-80-7480-037-5

catalog Tištěná verze

300 Kč150 Kč

skladem

Koupit

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 13,39 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 74

Stavebněhistorický průzkum je významným nástrojem nejen pro poznání architektonického dědictví v naší zemi, ale především pro praktickou rekonstrukci či úpravy objektů památkové hodnoty a historických staveb. Metodika definuje SHP, stanovuje postup při jeho provádění a podobu výsledného elaborátu SHP.
Příručka je určena pro všechny zpracovatele stavebněhistorických průzkumů, pracovníky státní správy i samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni odborné i výkonné), pro projektanty, restaurátory a investory i vlastníky nemovitých kulturních památek, dále pro pedagogy a studenty v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví, a rovněž pro širší odbornou veřejnost.

Obsah:

PŘEDMLUVA (Jan Beránek – Petr Macek)

 • I.  ÚVOD (Jan Beránek – Petr Macek) 
 • I.1  Definice stavebněhistorického průzkumu (SHP)
 • I.2  Východiska SHP
 • I.3  Zpracovatel SHP
 • I.4  Tři fáze SHP a  jejich pozice ve struktuře památkové péče
 • I.5  Centrální evidence a uložení elaborátů SHP
 • II.  PROVÁDĚNÍ SHP (Jan Beránek – Petr Macek) 
 • II.1  Úvod
 • II.2  Možnosti a limity provádění SHP 
 • II.3  Historický/archivní průzkum
 • II.3.1  Úvod 
 • II.3.2  Úkol zpracovatele archivního průzkumu
 • II.3.3  Nároky kladené na zpracovatele archivního průzkumu
 • II.3.4  Postup při archivním průzkumu
 • II.4  Terénní průzkum
 • II.4.1  Úvod
 • II.4.2  Úkol zpracovatele terénního průzkumu 
 • II.4.3  Nároky kladené na zpracovatele terénního průzkumu
 • II.4.4  Přípravná fáze terénního průzkumu
 • II.4.4.1  Základní identifikační údaje 
 • II.4.4.2  Orientace v základní literatuře a dohledání předchozích elaborátů SHP
 • II.4.4.3  Základní prohlídka zkoumaného objektu
 • II.4.4.4  Zaměření zkoumaného objektu
 • II.4.5  Popis zkoumaného objektu
 • II.4.5.1  Obecné zásady 
 • II.4.5.2  Postup při popisu
 • II.5  Dokumentace objektu a další průzkumy 
 • II.5.1  Způsoby dokumentace objektu
 • II.5.2  Doplňující průzkumy 
 • II.6  Navazující fáze SHP
 • II.6.1  Druhá fáze – průzkum před a během stavebních prací
 • II.6.1.1 Fáze II.a  – doplňkové průzkumy a výzkumy před přípravou projektu (restaurátorský průzkum, archeologický výzkum, stavebně ‑technický průzkum) 
 • II.6.1.2 Fáze II.b  – průzkumy a  výzkumy prováděné v  průběhu stavebních prací (operativní průzkum a dokumentace, archeologický výzkum, restaurátorský průzkum)
 • II.6.2  Třetí fáze SHP – závěrečné vyhodnocení
 • III.  STRUKTURA A ZPRACOVÁNÍ ELABORÁTU SHP (Jan Beránek – Petr Macek) 
 • III.1  Úvod
 • III.2  Struktura elaborátu 
 • III.3  Obsah a zpracování jednotlivých kapitol 
 • III.3.1  Titulní list s  identifikačními údaji
 • III.3.2  Kapitola I. – Úvod
 • III.3.3  Kapitola II. – Anotace
 • III.3.4  Kapitola III. – Historický/archivní průzkum
 • III.3.4.1  Historický/archivní průzkum 
 • III.3.4.2  Seznam pramenů a literatury
 • III.3.4.3  Seznam historických map a  plánů 
 • III.3.4.4  Seznam ikonografie 
 • III.3.5  Kapitola IV. – Popis 
 • III.3.5.1  Urbanistická situace (objekt ve vztahu k okolí) 
 • III.3.5.2  Základní charakteristika objektu
 • III.3.5.3  Exteriér 
 • III.3.5.4  Interiér 
 • III.3.5.5  Charakteristika jiných objektů 
 • III.3.6  Kapitola V. – Doplňující průzkumy 
 • III.3.7  Kapitola VI. – Stavební historie
 • III.3.8  Kapitola VII. – Hodnocení objektu  
 • III.3.9  Kapitola VIII. – Náměty pro potřeby památkové péče 
 • III.3.9.1 Hodnotné prvky a detaily
 • III.3.9.2 Závady  
 • III.3.9.3  Náměty pro péči o objekt
 • III.3.10  Kapitola IX – Náměty na další průzkumy
 • III.3.11  Kapitola X – Historická dokumentace 
 • III.3.11.1  Historické mapy a  plány
 • III.3.11.2  Ikonografie
 • III.3.12  Kapitola XI – Dokumentace současného stavu
 • III.3.12.1  Fotodokumentace současného stavu  
 • III.3.12.2  Zaměření současného stavu
 • III.3.12.3  Další grafická a obrazová dokumentace
 • III.3.13  Kapitola XII – Grafické vyhodnocení průzkumu
 • III.3.13.1  Vyhodnocení stavebního vývoje
 • III.3.13.2  Památkové hodnocení 
 • III.3.13.3  Doplňující informace (zejména situování snímků, významné nálezové situace, např. spáry, návrhy na doplňující průzkumy, specifická poškození  aj.)
 • IV.  PŘÍLOHY
 • IV.1  Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích (Jana Pařízková Čevonová) 
 • EXKURZ: Dobroslav Líbal – metodika stavebněhistorického průzkumu SÚRPMO v  roce 1985
 • IV.2  Zdroje archivního průzkumu (Pavel Zahradník)  
 • IV.2.1  Obecné zdroje (bez rozlišení druhů staveb)
 • IV.2.2 Zdroje k nejdůležitějším druhům staveb  
 • IV.2.2.1  Hrady, zámky, tvrze a  další vrchnostenské objekty (vrchnostenské dvory s příslušnými budovami, pivovary a další hospodářské stavby, obytné budovy vrchnostenských úředníků, zámecké parky atd.) 
 • IV.2.2.2 Církevní budovy (kláštery, kostely a biskupské, kapitulní či řádové budovy) 
 • IV.2.2.3 Městské domy, městská opevnění a další městské budovy 
 • IV.2.2.4 Poddanské stavby (selské statky, chalupy) 

 

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat