Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Karlovy Vary

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky

Počet stran:

120

ISBN:

978-80-87104-30-9

115 Kč

Nedostupné

Trojice velkých lázeňských center Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně náleží k nejvýznamnějším lázeňským městům v celosvětovém měřítku. Jde o mimořádně dobře dochované urbanistické a architektonické celky reprezentující mezinárodní proud výstavby lázeňských center s klasicistní a historizující architekturou. Jedinečné jsou jak po stránce památkové, tak po stránce balneologické. Západočeské lázně již nyní patří mezi unikátní světové architektonické a urbanistické dědictví lidské civilizace. Je naším společným cílem toto kulturní dědictví chránit, stále hlouběji poznávat, uchovávat i zpřístupňovat.

Publikace představuje širší veřejnosti nejvýznamnější soubory lázeňského dědictví Karlovarského kraje, a to v porovnání s lázeňskými soubory ostatních evropských lázeňských středisek, která se v průběhu doby stala světově proslulými. Srovnáním jednotlivých staveb alespoň ve stručné formě lze demonstrovat jejich památkové hodnoty a zdůraznit jejich význam v evropském kontextu. Rozbor historického vývoje jednotlivých vybraných lázeňských míst by měl také předvést šíření balneologických vlivů na architekturu a ozřejmit jejich cesty z jižní a západní Evropy do českých zemí. Na tomto rozboru je tak možné pregnantně prezentovat oprávněnost nominace Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO.


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat