Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

97

ISBN:

978-80-87967-10-2

catalog Tištěná verze

120 Kč

Rozebráno

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 94

Cílem metodiky je poskytnout vhodný podklad pro třídění a evidenci mobiliárního fondu ve správě Národního památkového ústavu se zaměřením na militaria. Publikace zároveň seznamuje širší okruh odborné i laické veřejnosti se základními metodologickými přístupy k odpovídajícímu rozpoznání hodnot zbraní a zbroje.

V úvodu publikace nabízí vysvětlení metodologického přístupu, jehož základem je snaha o formální a obsahové sjednocení českého názvosloví, protože pouze u jasně identifikovaného předmětu lze správně stanovit jeho hodnotu technickou a kulturně-historickou. V textu je kriticky zhodnocena dosavadní literatura zabývající se oblastmi militarií, autoři sledují různé varianty přístupu a pokouší se vymezit základní badatelské kontury disciplíny, jež se tímto tématem zabývá. Dále metodika třídí předměty do skupin a podskupin, vycházejících z jejich historického vývoje, vzhledu a typu. Knihu doplňuje kapitola o postupu při dokumentaci militarií a nezbytných pomůckách, slovníček základních výrazů (německo-česko-anglicko-francouzský) a doporučená a použitá literatura.

Jde o první titul ze série tří metodik věnovaných militariím. Dvěma souvisejícími tituly jsou Metodika prezentace zbraní a zbrojeMetodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje.

Metodika byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu (kód DF13P01OVV020) financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity České republiky (NAKI) Ministerstva kultury České republiky, jehož řešitelem je Národní památkový ústav.

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat