Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2012

Detailed information

Year:

2012

Place:

Olomouc

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

168

ISBN:

978-80-86570-24-2

catalog printed-publication

100 Kč

last few

Buy

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

Sborník 2012 přináší třináct odborných tématických příspěvků pracovníků Národního památkové ústavu v Olomouci, které jsou určeny nejen specialistům, ale i široké veřejnosti. 

V prvním příspěvku popisuje Ondřej Belšík barokní krov mansardové střechy Římskokatolické fary v Měrotíně, včetně nálezové situace a interpretace památkového hodnocení. Slavnostního sálu olomoucké radnice si z hlediska pozdně gotické kamenické produkce všímá Zdenka Bláhová, do litovelských masných krámů přivádí historickými prameny čtenáře Karel Faltýnek. Vlivem změny obyvatelstva na stavební fond vesnic na Jesenicku se zabývá Jiří Kaláb, v článku Jana Kubeše je středem zájmu dosud nedoceněná výzdoba slavnostního sálu dnešní základní školy Komenium v Olomouci (barevná stropní malba je na zadní straně obálky Sborníku). Petr Kubeša se ohlíží za historií zámeckých zahrad v Hranicích a příspěvkem Třeština popisuje autorka Jarmila Marková typický případ výjimečně dochované hornohanácké zemědělské vesnice posazené do svahu počínající Úsovské vrchoviny a severního cípu Litovelského pomoraví. O restaurování a historii kaple sv. Rocha v Úsově se rozepisuje Hana Myslivečková. Objasnění jednotlivých vývojových fází kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách přináší ve svém průzkumu Eva Pulkrtová. Cílem příspěvku Milana Škobrtala je vyvolání debaty nad kompozičně i stylově pozoruhodnou dřevěnou skulpturou nazývanou Oplakávání z Choliny. Tomáš Vítek sleduje ve své studii soubor barokních intarzovaných dveří na faře ve Šternberku. Článek Hany Vitešníkové se zabývá kulturní památkou na hranici olomouckého a moravskoslezského kraje – křížovou cestou v Rudě u Rýmařova. Současné trendy přizpůsobování historické architektury technickým standardům soudobé stavební produkce řeší Aneta Zlámalová na rekonstrukci domu pro Středomoravské elektrárny v Přerově.

Celá publikace je bohatě ilustrována a nechybí v ní ani nákresy a mapy v černobílém provedení s barevnou obálkou.

Obsah:
 • Ondřej Belšík / Pozdně barokní krov mansardové střechy římskokatolické fary v Měrotíně
 • Zdenka Bláhová / K pozdně gotické výzdobě slavnostního sálu radnice v Olomouci
 • Karel Faltýnek / Litovelské masné krámy ve světle historických pramenů a archeologických výzkumů
 • Jiří Kaláb / Vliv změny obyvatelstva na stavební fond vesnic na Jesenicku
 • Jan Kubeš / Slavnostní sál německé reálky v Olomouci
 • Petr Kubeša / Příspěvek k historii zámeckých zahrad v Hranicích
 • Jarmila Marková / Třeština
 • Hana Myslivečková / Příspěvek k historii kaple sv. Rocha v Úsově a jejímu restaurování
 • Eva Pulkrtová / Zlaté Hory, kostel Nanebevzetí Panny Marie, průzkum podkroví kostela a jeho vliv na poznání památky
 • Milan Škobrtal / Oplakávání z Choliny – několik poznámek
 • Tomáš Vítek / Soubor barokních intarzovaných dveří na faře ve Šternberku (okr. Olomouc)
 • Hana Vitešníková / Křížová cesta v Rudě u Rýmařova
 • Aneta Zlámalová / Rekonstrukce domu pro Středomoravské elektrárny v Přerově
 • Zusammenfassung 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)