Zprávy památkové péče 2/2019

Detailed information

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

127

185 Kč

in stock

Buy

Druhé číslo Zpráv památkové péče roku 2019 sice není zastřešeno jednotícím tématem, o to pestřejší je ale jeho záběr. Úvodní studie Kateřiny Adamcové se věnuje obnově fasád a sochařské výzdoby historické budovy Národního muzea a přináší tak aktuální příspěvek do diskuse nad současnou praxí obnovy památkově cenných pražských staveb 19. století. Další příspěvky nabízí např. pohled na proměny nymburské radnice z 16. století, historii a proměny synagogy v severomoravských Hranicích od dob 2. světové války, ale také na stavby využívající solární energii či plavecké bazény. Velmi aktuální téma přibližují i dvě studie zaměřené na využití moderních technologií pro dokumentaci a virtuální rekonstrukci památek. Součástí čísla je také rozhovor s Janem Klápštěm o záchraně archeologických památek starého Mostu a řada drobnějších článků, zpráv a recenzí.

Obsah:

Materiálie, studie

 • Kateřina Adamcová / Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze – zamyšlení nad soudobým směrováním péče o památky z kamene
 • Michaela Ramešová / Radnice v Nymburce – proměny památky a její původní vzhled
 • Ondřej Hnilica, Ivan Klíma / Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči
 • Hana Hasníková, Jiří Kunecký, Kateřina Kulawiecová / Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi
 • Veronika Vicherková / Slunce místo uhlí. Počátky solární architektury v Československu
 • Klára Jeništová / Osudy synagogy v Hranicích: k historii stavby a koncepci její virtuální rekonstrukce
 • Miroslava Břízová, Karel Foud / Výstavba českých škol v národnostně smíšených oblastech v období předmnichovského Československa na příkladech z Plzeňska
 • Lukáš Veverka / Obraz Kutné Hory v 19. století. Mezi kresbou, grafikou, malbou a fotografií

Různé

 • Město z našich měst nejnešťastnější…Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové péče a archeologie při záchraně starého Mostu / Martin Tomášek, Stanislava Kučová
 • Stručný úvod k lakovým pracím na historickém nábytku v České republice / Radek Ryšánek
 • „Objev“ epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci / Zdeňka Míchalová

Semináře, konference, akce

 • Alois Musil, antika a České země / Stanislava Kučová, Martina Veselá, Patrik Líbal, Jiří Musil

Recenze, bibliografie

 • Ottův historický atlas – Praha / Karel Kibic
 • Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění / Zuzana Ševčíková
 • Dvě nové publikace na téma železniční stavitelství jako kulturní dědictví / Karel Hájek
 • Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska / Karel Kuča
 • Obraz jako prostředek k prezentaci šlechtického panství v raném novověku / Lukáš M. Vytlačil

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop