Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2017

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

167

ISBN:

978-80-86516-88-2

catalog printed-publication

300 Kč

Out of stock

Sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016.

Obsah:
 • Helena Březinová / Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
 • Milena Bravermannová / Nové poznatky o pohřebním rouchu Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta
 • Naděžda Kubů / Karlštejnský poklad. Unikátní soubor zachovaných středověkých textilních doplňků
 • Alena Nachtmannová /Oděvy a textilie v účtech hradu Karlštejna (1423–1434)
 • Lenka Kovaříková Hradilová / Módní vlivy a symbolika kostýmních prvků ve scénách tzv. Vyšebrodského cyklu
 • Ivana Bláhová / Oděv Václava IV. ve světle iluminací Bible Václava IV.
 • Radek Martinek / Oděv světského kněžstva ve vrcholném středověku (1250–1415)
 • Veronika Pilná / Střihová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití
 • Petr Voda / Typologie a vývoj ženských účesů a pokrývek hlavy ve 14. století
 • Zlata Gersdorfová / Zbraně, zbroj a móda
 • Antonín Kadlec / Beze zbroje

Sborník příspěvků z předchozí konference Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku je dostupný ke stažení zdarma v pdf.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)