Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2016

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

256

ISBN:

978-80-87890-17-2

catalog printed-publication

250 Kč

Out of stock

Monografie vznikla v rámci výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). 

„Kniha upoutává už svým názvem. V logickém sledu průběhu věků (16.–18. století) líčí příběh oblékání v širším rámci životního běhu, přičemž se opírá o více než jasnou mluvu originálních dokumentů a zobrazení a samozřejmě o bohatou domácí i zahraniční literaturu. Stejný rozhled ukazuje ve znalosti sbírek muzejních a galerijních, z nichž vybírá přesvědčivé ikonografické doklady. Vybrané ilustrace jsou přímo vzorové kvality. Autorka formuluje své názory přesvědčivě, vytříbeným, literárně kvalitním jazykem, doplněným pečlivě vybranými citacemi, použitými jak z literatury, tak z archivních dokladů, včetně pozůstalostních inventářů, z nichž některé vhodně reprodukuje. Právě archivní průzkum ukazuje původnost a podloženost autorčiných tezí. Využívá nejen velmi bohatý český, ale i světový materiál. Novinkou je uplatnění obrazů ilustrujících všední život s šatstvem spjatý (praní, bílení apod.). Probírá také způsob ukládání, uchovávání šatů i doplňků; podobné informace se vyskytují zřídka. Pojednání o šatech vhodně doplňuje také pozorností, již věnuje šperkům a dalším zdobným součástem obleků. Milena Hajná provází čtenáře slovníkem, obohacujícím naše výrazové možnosti popisu postav starých portrétů, jejichž oblečení má své názvosloví. Přestože jde o vysoce odborný jazyk, hemžící se zastaralými termíny, autorka jej dokonale zvládá a vtahuje svou vyjadřovací schopností čtenáře do 'příběhu', např. při výkladu pojmu garderoba.“

(z lektorského posudku Prof. PhDr. Pavla Štěpánka, Ph.D.)

Obsah:

Šlechtic a jeho garderoba

 • Šaty vinuté a šaty chodicí
 • Garderoba neboli šatnice
 • Co obsahovala šlechtická garderoba
 • Oděvní styl a jeho středoevropské proměny

Oděv a životní cyklus šlechtice

 • Stupně lidského života
 • Dítě
 • Mládenec a panna
 • Snoubenci, ženich a nevěsta
 • Manžel a manželka
 • Vdovec a vdova
 • Pohřební šaty
 • Šaty a šperky jako dar
 • Závěrem

Prameny a literatura

Jmenný rejstřík

Summary


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)