Památky – „brána“ k aktivnímu stáří a mezigeneračnímu učení

Detailed information

Year:

2023

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

112

ISBN:

978-80-7480-185-3

catalog printed-publication

0 Kč

Not for sale

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 9,81 MB

Download

Koncepce vzdělávacích programů pro seniory v oboru památkové péče pro účely vzdělávání v NPÚ

Cílem publikace je poskytnout základní teoretickou orientaci v problematice vzdělávání seniorů v oboru památkové péče a předkládá praktické příklady, ale i didaktické přístupy, kterým je potřeba věnovat, při tvorbě vzdělávacích programů pro seniory, pozornost.

Tento výstup vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury. (DKRVO 99H3010200, výzkumná oblast: V.: Metody zpřístupňování památkového fondu pro celoživotní vzdělávání).
Obsah:
 • Úvod
 • Aktivní stáří
 • Vzdělávání seniorů v kontextu celoživotního učení
 • Formy vzdělávání seniorů
 • Gerontagog – vzdělavatel seniorů
 • Motivace seniorů ke vzdělávání
 • Památková akademie třetího věku
 • Senior v roli „dobrovolného“ dokumentátora památek
 • Mezigenerační učení
 • Památková edukace v mezigeneračním dialogu – neformální a informální metody učení
 • Mezigenerační workshopy
 • Kultura rodiny
 • Závěr
 • Seznam použitých zdrojů

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)