Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2016

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

119

ISBN:

978-80-86516-83-7

catalog printed-publication

0 Kč

Sold out

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 18,36 MB

Download

Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015.

Obsah:
 • Úvod 
 • Symbolické chápání středověkého uměleckého díla a problémy jeho interpretace / Zlata Gersdorfová 
 • Odívání Panny Marie ve středověkém umění a jeho specifika v českých zemích / Lenka Hradilová  
 • Figurální malba doby lucemburské jako pramen pro dějiny odívání / Ivana Bláhová   
 • Umění a oděv, oděv a umění. Příspěvek k diskusi o soše Madony z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci / Antonín Kadlec  
 • Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku / Veronika Pilná 0
 • „Rukavice sv. Vojtěcha“ – vzácný příklad středověkého pletení / Sylvie Odstrčilová  
 • Módní oděv raného novověku jako symbol společenského postavení / Alena Nachtmannová 
 • K počátkům vlivů španělské módy na módu českou / Pavel Štěpánek 
 • děvy a šperky v inventáři domu Polyxeny z Házmburku zvaného U Pelikána na Starém Městě pražském sepsaném roku 1616 / Eva Lukášová  
 • Odívání šlechtické společnosti v českých zemích doby předbělohorské a španělské vlivy / Milena Hajná  
 • Reforma šatů a reforma mravů. Na okraj disciplíny katolického kněžstva v potridentském období / Radek Martinek  
 • Od banyanu po župan / Lenka Vaňková 
 • Program konference  

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)